Hyppää sisältöön

Trashycle

Trashycle – Mistä on kyse?

Trashycle sai alkunsa Sospedin (Suomi), TransfoLAB:in (Espanja) ja CoLab Housen (Kreikka) ideariihestä, jossa haaveena oli tutkia kiertotalouden ja käsillä tekemisen positiivisia vaikutuksia mielenterveyden haasteisiin. Kolme järjestöä yhdistivät kokemuksensa mielenterveys-, kädentaito- ja nuorisotyön sektoreilta.

Hankkeen aikana on tarkoitus tuottaa yhdessä tietoa ja taitoa kartuttava ohjelma nuorille. Pyrimme vähentämään syrjäytymistä ja mielenterveyshaasteista aiheutuvia oireita kestävän kehityksen ja sosiaalisen kestävän kehityksen sekä yhteisöllisyyden ja käsillä tekemisen menetelmien kautta.

Sospedin Kulttuuripaja Virrassa Tampereella kokeilemme luomiamme menetelmiä pilottipäivillä varmistaaksemme, että ohjelmamme tarjoaa tietoa ja käytännön apua kiertotaloutta hyödyntävään taiteeseen ja käsitöihin sekä inspiraatioita ja vahvistusta yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa ja osallistua. Osallistamme myös muita nuoriosoalan toimijoita projektiin saadaksemme tärkeää palautetta kehittääksemme ohjelmaa toimivaksi erilaisille toteuttajille.

Jotta ohjelma olisi saavutettavissa mahdollisimman monelle, kehitämme tutoriaaleja ja ohjeita. Lopussa, tulemme avaamaan hankkeen kulkua ja lopputulemia disseminaatiotapahtumissa. Pyrimme antamallamme tiedolla kannustamaan nuorisojärjestöjä osallistumaan nuorten kanssa ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseen kiertotaloutta taiteessa ja kädentaidoissa hyödyntämällä.

Uskomme, että ideamme antaa apua mielenterveyden haasteisiin ja edistää hyvinvointia. Samalla nuoret kartuttavat tietoa kestävän kehityksen menetelmillä tekemisestä, yhteisöllisestä tuotannosta ja ekologisista valinnoista. Näillä uusilla opeilla nuoret voivat mahdollisesti saada apua itsensä työllistämiseen tulevaisuudessa. Nuoriso-ohjaajat toisaalta kartuttavat ohjaajakokemustaan ja saavat uusia innovatiivisia ja laadukkaita menetelmiä työhönsä.

Tavoitteet

Trashycle pyrkii kehittämään, pilotoimaan ja demonstroimaan avoimen lähdekoodin ohjelman, joka kertoo kiertotaloudesta; malli, jossa hyödynnetään jakamista, lainaamista, uusiokäyttöä, vanhan korjaamista sekä kaiken materiaalin ja tavaran kierrätystä ja uusiokäyttöä niin pitkälle kuin mahdollista. Lisäksi haluamme tehdä nähtäväksi kädentaitojen tee se itse -tyylin mahdollisuudet ja vaikutukset nuorisotyössä ja hyvinvoinnissa. Kuka vaan voi tehdä itse tavaroita yksilöllisellä jäljellä.

Käytäntö

Projektikumppanien kanssa sekä yhteistyössä nuorten kanssa luomme ohjelman, joka sisältää ohjenuoria, tutoriaaleja ja koulutuspaketin aiheesta. Yhdessä nuorten kanssa toteutettavassa pilotoinnissa kokeilemme luotuja toimintamalleja ja keräämme nuorilta palautetta siihenastisesta työstä.  Viimeisessä vaiheessa toteutamme hankkeen ideaa pilotoinnista kerättyjen muutosehdotusten kanssa laajemmalle yleisölle ja käymme läpi prosessia disseminaatiotapahtumissa kunkin projektikumppanin maassa.

Tulokset

Luomme kattavaa ja kaikille mahdollista ohjelmaa kiertotalouden ja kädentaitojen parissa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua globaaleihin haasteisiin paikallisilla teoilla. Tavoitteemme on viedä tämä idea käytäntöön nuorten pariin tuomaan mahdollisuuksia nuorille. Jokainen aiheesta kiinnostunut voi tämän avulla luoda merkityksellisiä polkuja ja hyvinvointia itselleen.

Hanke kestää käsissämme 2023 joulukuuhun asti ja päivitämme nettisivujamme, sosiaalista mediaa sekä Erasmus+ sivujen raportointialustaa projektin edetessä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja palautteeseen ja toivotamme tervetulleiksi aiheesta kiinnostuneet disseminaatiotapahtumiin.


Trashycle

Basic Outline

The Trashycle project was born during a creative brainstorming by Sosped (FL), TransfoLAB (ES) and CoLab House (GR), three organizations from the Mental Health sector, the Creative sector and the Youth Work sector, who decided to explore the positive effects of circular economy and the maker movement on the mental health of the youth.

During this project, we will initially co-design a pilot program of capacity building and problem-solving activities for the youth, aiming to alleviate mental health and exclusion risks through methods that involve circular, social, participatory economy and the maker movement.

Following this stage, the pilot program will run with the involvement of the youth beneficiaries from Culture House Virta in Tampere (Finland), to test the process developed and verify that it offers education on the emerging topics mentioned above, while it also stimulates and inspires engagement in collaborative activities that increase confidence in making a social difference.

Finally, the program will be applied by a number of organizations in different settings and locations, with the intention to receive valuable feedback, revise our methodology and produce an effective, robust, and flexible program.

As our ultimate purpose is to allow every interested organization to implement the final comprehensive and robust program, we will create tutorials and guidelines that will be disseminated in an open source and open access way online and through dissemination events. This way, youth organizations will be able to inspire and guide the young people to actively participate in their societies by working on global challenges, such as climate change, through local collaborative activities based on creativity, circular economy and the maker movement.

We are convinced that the mental health and wellbeing of the participants will be substantially improved, while they will also gain useful knowledge in sustainable design, collaborative production and important green skills. Their new skills can also be used for future (self)employment opportunities, while the youth workers that will apply the developed program will be able to introduce innovative, creative and quality activities in their organizations, opening the way to the recognition of youth work.

Objectives

Trashycle aims to develop, pilot and demonstrate an open source program that introduces circular economy (model of production and consumption, involving sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling materials and products as long as possible) and maker movement (cultural trend that places value on an individual’s ability to be a creator as well as a consumer of things) as a tool that can be used by youth workers to bring wellbeing to youth with mental health conditions.

Implementation

Through participatory action based co-design with the target groups we will develop the program, including guidelines, tutorials and training curriculum. Through collaborative pilot testing we will review the practical applicability of the program in a real context and with a group of youths. In the final demonstration and dissemination activity we will challenge the content in various contexts/locations and share the final outcomes in dissemination events.

Results

This is a robust and holistic program centered around circular economy and maker movement, offered in open source and open access ways, that allows youth to address global challenges through local activities. The intention is to enable organizations, youth centers and youth workers, working with young people with mental health, to implement it in their regular activities with the end goal of bringing a sense of achievement and wellbeing to their beneficiaries.

Duration

The partners plan to have completed the project by December 2023 and all updates will be uploaded to our websites, social media and relevant platforms such as the Erasmus+ website. We would be very happy to answer any questions and we would be grateful for your feedback and participation in our dissemination events.