Hyppää sisältöön

Toiminnalliset riippuvuudet

Tietoa toiminnallisista riippuvuuksista

Riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa asiaan, aineeseen tai toimintaan, josta saa mielihyvää. Karkeasti jaettuna riippuvuudet voidaan jakaa toiminnallisiin riippuvuuksiin ja aineriippuvuuksiin. Sosped-säätiön toiminnassa tukea ja tuotetaan keskittyen toiminnallisiin riippuvuuksiin. Toiminnalliset riippuvuudet liittyvät erilaisiin välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin, kuten raha- ja digipelaamiseen, shoppailuun, somen käyttöön ja seksiin.

Tällä hetkellä Sosped-säätiö tarjoaa vertaistukeen pohjautuvaa maksutonta toimintaa ongelmallisesti rahapelaaville, digipelaaville ja somea käyttäville.

Toiminnalliset riippuvuudet eroavat aineriippuvuuksista siten, että psykoaktiivisen aineen (kuten alkoholi tai nikotiini) sijaan riippuvuus kehittyy tietyn toiminnan tuottamaan mielihyvään. Toiminnallinen riippuvuus voidaan määritellä toistuvaksi toiminnaksi, joka aiheuttaa tekijälleen huomattavaa toimintakykyä heikentävää haittaa tai kärsimystä, ja jota tästä huolimatta pidetään yllä merkittävän ajanjakson ajan. Oleellisia ovat erityisesti käyttäytymismallin haitallisuus ja pitkittyneisyys.

Ensimmäinen virallisesti diagnosoitu toiminnallinen riippuvuus oli rahapelejä koskeva pelihimo, joka lisättiin Amerikan psykiatriyhdistyksen (APA) käsikirjaan diagnostiseen luokitukseen jo 1980-luvun alussa ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainväliseen tautiluokitukseen vuonna 1994. Toinen virallisen diagnoosiluokituksen saanut toiminnallinen riippuvuus on digipeliriippuvuus, joka liitettiin osaksi ICD-11-tautiluokitusta vuonna 2018. Vaikka someriippuvuutta on ehdotettu osaksi kansainvälisiä tautiluokituksia, se ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa vahvistetuissa tautiluokituksissa.

Toiminnallisten riippuvuuksien ammattilaisverkosto ToRi

Sosped-säätiö on perustajajäsen Toiminnallisten riippuvuuksien verkostossa (ToRi).
ToRi on avoin ammattilaisverkosto, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä toiminnallisista riippuvuuksista. 

teksti: TORI-verkosto, toiminnalliset riippuvuudet


Rahapelaaminen

Suomalaiset pelaavat paljon ja rahapeliongelmaluvut ovat Euroopan korkeimpia. Vuoden 2015 väestökyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaista on pelannut jotain rahapeliä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Kerran viikossa tai sitä useammin jotain rahapeliä pelasi 34 prosenttia vastaajista. Suomalaiset kuluttavat eli häviävät arviolta noin 1700 miljoonaa euroa kotimaisiin rahapeleihin. 

Suomessa on erittäin laaja pelitarjonta ja rahapelaamiseen suhtaudutaan yleisesti myönteisesti. Rahapelaamista säädellään lailla, ja rahapelejä saa toimeenpanna ainoastaan valtio-omisteinen Veikkaus. Rahapelihaittojen ehkäisy on linjattu rahapelipolitiikan pääasialliseksi tavoitteeksi. Merkittävä osa Veikkauksen tuotoista käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin eli taiteen, urheilun, tieteen, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tukemiseen.

Ongelmattoman pelaamisen, riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja rahapeliriippuvuuden välille on vaikeaa vetää tarkkaa rajaa. 15-74-vuotiaista arvioidaan olevan

 • riskitasolla pelaavia 18,3 prosenttia
 • ongelmallisesti pelaavia 3,3 prosenttia (n. 124 000 hlö)
 • rahapeliriippuvaisia 1,3 prosenttia (n. 49 000 hlö)

Riskitason rahapelaaminen ja rahapeliongelmat ovat hieman lisääntyneet. Rahapeliongelma on yleisin 18–34-vuotiailla. Naisten rahapeliongelmat ovat lisääntyneet, mutta rahapeliongelma on yleisempää miehillä.

Rahapeliongelma vaikuttaa myös pelaajan läheisten elämään. Joka viidennellä väestökyselyyn vastanneella oli vähintään yksi ongelmallisesti pelaava läheinen (noin 727 000 henkilöä).

Sospedissa havahduttiin rahapelihaittoihin jo 90-luvulla, jolloin mielenterveyskuntoutuskursseillamme huomattiin, että osalla kurssilaisista oli ongelmia rahapelaamisen vuoksi. Ryhdyimme samantien kehittämään tukimuotoja rahapeliongelmaan liittyen. Näin sai alkunsa Sospedin Pelirajaton-toiminta, joka tarjosi vuoden 2018 aikana vertaistukea noin 400 pelaajalle ja läheiselle.

Pelirajaton tarjoaa monipuolista tukea sekä rahapelaajille että pelaajien läheisille. Tutustu Pelirajaton-toimintaan osoitteessa pelirajaton.fi

Digipelaaminen

Digipelaaminen on jatkuvasti yleistyvä harrastus, joka yhdistää ihmisiä iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Vaikka suurimmalle osalle digipelaaminen on ensisijaisesti hyvinvointia tukevaa toimintaa, voi pelaamiseen liittyä myös ongelmallisia piirteitä.

 • Tutkimusten perusteella jollain tavoin ongelmallista pelaamista esiintyy noin 8-12 % digipelaajista. Varsinaisen pelaamishäiriön diagnostiset kriteerit täyttää arviolta 1-3 % pelaajista.
 • Digipelaamisen ongelmallisuutta ei voi suoraan päätellä pelaamiseen käytetystä ajasta, vaan pelaamista tulee tarkastella aina suhteessa muuhun elämään. Peliajan lisääntyessä lisääntyy kuitenkin myös riski ongelmallisen digipelaamiskäyttäytymisen kehittymiseen.
 • Ongelmalliseen digipelaamiseen on yhdistetty erilaisia psykososiaalisen hyvinvoinnin ongelmia, kuten univaikeuksia, masennus- ja ahdistusoireita sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kapeutta.
 • Useimmiten ongelmallinen digipelaaminen näyttäytyy vaikeuksina ajankäytön hallinnassa ja sen priorisoinnissa. Joissain tapauksissa digipelaaminen on nähty varsinaisena riippuvuussairautena. Näissä tapauksissa digipelaaminen on muuttunut pakonomaiseksi toiminnaksi, joka hallitsee yksilön arkea ja ajatuksia.
 • Yhdysvaltain psykiatrisen yhdistyksen (American Psyciathrich Association, APA) diagnostinen käsikirja DSM-V nostaa digpelaamishäiriön (eng. Internet Gaming Disorder) uudeksi mahdolliseksi diagnostiseksi kategoriaksi.
 • Maailman terveysjärjestö (WHO) on lisännyt pelaamishäiriön (eng. Gaming disorder) tulevaan ICD-11-tautiluokitukseen. Suomessa ICD-11-tautiluokitus astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2022.
 • Näiden luokitusten tavoitteena on varmistaa yhtenäinen kriteeristö tutkimustulosten vertailtavuuden tueksi sekä hoidon kehittämiseksi.
 • Digipelaamisen ongelmallisuutta pohdittaessa on erityisen tärkeää kuunnella digipelaajan kokemusta pelaamisen merkityksestä elämässään: Miksi pelaan ja mitä se tuo elämääni?

Sosped-säätiön Digipelirajaton tarjoaa tietoa, tukea ja vertaisuutta nuorille aikuisille, jotka haluavat vähentää digipelaamista. Tutustu Digipelirajaton-toimintaan osoitteessa digipelirajaton.fi

Sospedin tutkimuskatsaus viihteellisestä ja ongelmallisesta digipelaamisesta

Sospedin tuottama kaksiosainen tutkimuskatsaus on ladattavissa alla olevista linkeistä. Katsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimuskatsaus on tuotettu osana kolmivuotista Digipelirajaton-kehittämishanketta.

Kaksiosaisen tutkimuskatsauksen osat ovat ladattavissa alta:

Osa I: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin.
Soila Kuuluvainen ja Terhi Mustonen.

Osa II: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?
Tuukka Niemi.