Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö – International cooperation

Sospedin kansainvälisen toiminnan perustehtävä on tarjota tietoa sosiaalipedagogisesta riippuvuus- ja mielenterveystyöstä ja kokemustiedon hyödyntämisestä auttamistyössä.

Toimintamme ja asiantuntijuutemme liittyvät samoihin teemoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin: sosiaalipedagoginen työ (osallisuus, vertaisuus, yhteisöllisyys, kokemusasiantuntijuus, vapaaehtoisuus), toiminnalliset riippuvuudet (erit. raha- ja digipelit, some), sosiaalinen toimintakyky (inklusiivinen mediatoiminta ja -lukutaito, kulttuuripajatoiminta, matalan kynnyksen mielenterveystyö, romanssihuijaukset) ja haastavassa elämäntilanteessa olevien kohtaaminen ja tukeminen.

Sosped on Erasmus+ -akkreditoitu organisaatio.

Kansainväliset hankkeemme

TEx – Trust the experience, not the dealer

Kolmivuotisessa TEx-hankkeessa (10/2020–09/2023) rakennetaan uusi, laajempaan kokemuspohjaiseen asiantuntijuuteen tähtäävä koulutuskokonaisuus. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja toteutetaan yhteistyössä kolmen maan kanssa: Suomi (Sosped-säätiö), Irlanti (Extern Ireland) ja Norja (Spillavgighet).

Social Empowering Radio – Job shadowing

Social Empowering Radio – Job shadowing, on kolmen organisaation kansainvälinen yhteisprojekti, jossa jaetaan käytäntöjä voimauttavan radiotyöskentelyn hyödyntämisestä syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja toteutetaan yhteistyössä kolmen maan kanssa: Suomi (Sosped-säätiö), Italia (Associazione 180 Amici L’Aquila), Saksa (Corax ev initiative fur freies radio). 

MINDtheYOUTH

MINDtheYOUTH on kaksivuotinen hanke (05/2021–04/2023), jonka päämääränä on lisätä yksilöiden hyvinvointia mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Hanke pyrkii antamaan nuorisotyöntekijöille tietoja, taitoja ja pätevyyttä käyttää mindfulnessia yhtenä työkaluna nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja se toteutetaan neljän eri maan yhteistyönä: Suomi (Sosped-säätiö), Liettua (Education, Research & Consultancy Center ERCC), Kypros (STANDO LT) ja Tanska (Aalborg University). 

Volunteer & GO!

Tuettu, saavutettava ja inklusiivinen vapaaehtoistyö toimii siltana syrjäytymisen ja osallisuuden välillä. Kansainvälinen inklusiivinen ja tuettu vapaaehtoistyön johtaminen nuorille tarvitsee yhteisiä rakenteita ja verkostoja, jotta osallistuminen olisi turvallista. Aktiivisuuden mahdollistaminen haastavassakin elämäntilanteessa oleville nuorille, ja heidän osallisuutensa tukeminen sensitiivisen kohtaamisen kautta ja mielenterveyden haasteet huomioiden, halutaan juurruttaa osaksi nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työotetta. Tästä on kyse Volunteer&GO! -projektissa. Projekti on Erasmus+ rahoitteinen ja toteutetaan kansainvälisenä kumppanuushankkeena neljän maan kesken välillä 2022-2024: Suomi (Sosped-säätiö), Portugali (Pista Magica), Slovenia (Mreza MaMa) ja Kypros (STANDOut).

mPow

Tässä Erasmus-hankkeessa kehitetään ja kuvataan yhteisöllinen lähestymistapa, jonka avulla nuorisotyöntekijät voivat entistä paremmin tukea nuoria, joilla on esim. mielenterveyteen, sosiaalisiin tilanteisiin ja opiskeluun liittyviä haasteita. Lähestymistavan keskeisiä asioita ovat yhteisöllisyys, vertaistuki ja ammattilaisen rooli suhteessa nuoriin, joka mahdollistaa nuorten todellisen osallistumisen. mPow on kaksivuotinen (1.10.2022–30.9.2024) Erasmus+ -hanke, jossa on neljä kumppania. Sosped toimii koordinaattorina, ja muut kumppanit ovat italialainen Il Grande Carro (www.ilgrandecarro.it), portugalilainen Check-In (https://checkin.org.pt/) sekä tsekkiläinen Asociace Trigon (https://asociacetrigon.eu/).

Gambling Free Feed

Sospedin koordinoimassa Gambling Free Feed -hankkeessa pyritään ennaltaehkäisemään nuorten rahapelihaittoja mm. tiedottamalla pelihaitoista ja rikkomalla rahapelaamiseen kohdistuvia uskomuksia.

International projects

TEx – Trust the experience, not the dealer

The three-year TEx project (Trust the experience, not the dealer 10/2020-09/2023) will build a new training package aimed to broaden experience-based expertise. The project is funded by Erasmus+ and carried out in cooperation with three countries: Finland (Sosped Foundation), Ireland (Extern Ireland) and Norway (Spillavgighet).

Social Empowering Radio – Job shadowing

Social Empowering Radio – Job shadowing, is an international project of three organizations. The project is founded to share practices on empowering radio work with young adults who are marginalized and in vulnerable position. The project is funded by Erasmus+ and carried out in cooperation with three countries: Finland (Sosped Foundation), Italy (Associazione 180 Amici L’Aquila), Germany (Corax ev initiative fur Freies radio).

MINDtheYOUTH

MINDtheYOUTH is a two-year project (05/2021 – 04/2023) that aims to promote the well-being of individuals through mindfulness training. The project is an effort to support youth workers in acquiring and developing mindfulness skills and key competencies so that they can utilise mindfulness as a technique in their work. The project is funded by Erasmus+ and will be carried out in cooperation with four countries: Finland (Sosped Foundation), Lithuania (Education, Research & Consultancy Center ERCC), Cyprus (STANDO LT) and Denmark (Aalborg University). 

Volunteer & GO!

Supported, accessible and inclusive volunteering is like a bridge from social exclusion to participation. International inclusive and supported volunteering management for youth needs structures and networks so that participating is safe and the approach of youth workers takes root to be mental sensitive. That is what Volunteer & GO! is about. Vol’Go is an international youth cooperation project funded by Erasmus+ programme of the European Union (2022-2024) and is being carried out in cooperation with four countries: Finland (Sosped Foundation), Portugal (Pista Magica), Slovenia (Mreza MaMa) and Cyprus (STANDOut).

mPow

This Erasmus project will develop and describe a community-based approach to help youth workers better support young people with challenges such as mental health, social situations and learning. The key elements of this approach are community, peer support and the role of the professional in relation to young people, enabling them to be truly involved. mPow is a two-year (1 October 2022-30 September 2024) Erasmus+ project with four partners. Sosped is the coordinator, while the other partners are Il Grande Carro from Italy (www.ilgrandecarro.it), Check-In from Portugal (https://checkin.org.pt/) and Asociace Trigon from the Czech Republic (https://asociacetrigon.eu/).

Gambling Free Feed

In Gambling Free Feed we look at the phenomenon of problematic gambling from a preventive perspective. This means we want to develop tools and approaches which help, particular people of young age, to build a healthy attitude towards gambling, one which is protecting from its harms. Here are the main project outputs we are aiming at:

  • Training for Experts by Experience on gambling harm prevention
  • Volunteer work model to reduce youth gambling related harms
  • Campaigning & Influencing on different social media platforms
  • Communications & Dissemination to maximize our impact and to reach our target group better
  • Final eLearning training course (pedagogy & materials)

This 32 month long Erasmus+ project with funding from the European Union has started in December 2022 and is coordinated by Sosped within a consortium of 4 more partner organizations. STANDO from Cyprus, Pista Magica from Portugal, FEJAR from Spain and KENTHEA also from Cyprus. Another important associated partner is MARINA YIANNIKOURI as Head of Responsible Gaming & Social Responsibility from Cyprus Gaming + Casino Supervision Commission