Hyppää sisältöön

Sosiaalinen toimintakyky

Mitä on sosiaalinen toimintakyky?

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Sosiaalisen toimintakyvyn käsite ei ole yksilöön sidottu ominaisuus, vaan suhdekäsite. Käsitteeseen liittyy yksilöllisiä piirteitä, kuten sosiaaliset taidot ja temperamentti, mutta myös ulkopuolisia rakenteita, kuten sosiaaliset verkostot ja ympäristö. Sosiaalinen toimintakyky voi muuttua yksilön elämäntilanteesta riippuen. Vahva sosiaalinen toimintakyky antaa edellytyksiä arjessa selviytymiselle, sekä tavoitteiden löytämiselle ja saavuttamiselle.

Sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen näkyy mm. vaikeutena suoriutua arkipäiväisistä, sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta vaativista tehtävistä. Tämä voi johtua vaikeasta elämäntilanteesta, kuten mielenterveyden häiriöistä tai työttömyydestä. Näihin sosiaalista toimintakykyä heikentäviin tilanteisiin pyritään löytämään uusia ratkaisuja kulttuuripajoilla, Mieletöntä valoa -toiminnassa ja Feeniks-hankkeessa. Myös kielitaidottomina Suomeen muuttaneet kohtaavat usein merkittävää sosiaalisen toimintakyvyn laskua. Vigor-hanke pyrkii vahvistamaan ulkomaalaistaustaisten sosiaalista toimintakykyä mentoritoiminnan kautta.

Lue lisää!

  • Sosiaalinen toimintakyky / Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011, Luku 11.5 Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma. (THL 2011)