Hyppää sisältöön

Tietoa toiminnasta

Tarjoamme tukea haastavaan elämäntilanteeseen. Toimintamme ja kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Vertaisuus ja kokemustieto ovat keskeinen osa kaikkea toimintaamme.

Pelirajaton: Tietoa ja tukea rahapelaajille ja läheisille

Monipuolisia vertaisuuteen pohjautuvia palveluita rahapelaajille sekä pelaajien läheisille:

  • vertaisryhmät eri puolilla Suomea
  • nettivertaistuki, kuten Pelirajaton-chat ja verkkoryhmät
  • vertaispuhelin
  • voimavarakurssit
  • tuetut lomat
  • koulutukset ja tilaisuudet

Lisäksi Pelirajaton kouluttaa kokemusasiantuntijoita, toipuneita rahapelaajia ja pelaajien läheisiä. Kokemusasiantuntijan voi tilata puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin.


Kulttuuripajat: toimintaa ja tukea nuorille aikuisille

Kulttuuripajoilla harrastetaan ja opitaan uutta turvallisessa ympäristössä. Kulttuuripajojen tarkoituksena on tarjota toiminnallista vertaistukea nuorille aikuisille (18–35-vuotiaille), jotka kokevat olevansa jollakin tapaa haastavassa elämäntilanteessa esimerkiksi mielenterveyden haasteiden takia. Kulttuuripajoilla järjestettäviä harrastusryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat.

Kulttuuripajamme eri paikkakunnilla


Digipelirajaton: Tietoa ja tukea ongelmalliseen digipelaamiseen

Toiminta on valtakunnallista, ja suunnattu 18–29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat vähentää/lopettaa digipelaamisen tai uutta tekemistä pelaamisen rinnalle.


Somerajaton: Tietoa ja tukea somen käytön hallintaan

Somerajaton tuottaa tietoa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä, kehittää tukimuotoja ongelmalliseen somen käyttöön ja tukee nuorten aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia somen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 


Mieletöntä valoa: Toimintaa ja tukea mediasta kiinnostuneille nuorille aikuisille

Mieletöntä valoa -hanke tarjoaa media- ja kulttuurialan mahdollisuuksia nuorille aikuisille, jotka ovat haastavassa elämäntilanteessa esim. opintojen, työllistymisen tai mielenterveyden suhteen. Toimintaa on Helsingissä, ja se on suunnattu 18-35-vuotiaille.

Vertaistuottajakurssin jälkeen osallistujat jakautuvat mediatiimeihin, joissa tuotetaan jokin valmis tuotos. Tiimit kokoontuvat kuuden viikon ajan.

Mediatiimit: radio, video, some, lehti, kuva, podcast, blogi, tapahtumat


Nettideittiturva: Tukea romanssihuijauksen kohdanneille

Sospein ja Maria Akatemia ry:n yhteinen Nettideittiturva-hanke tuottaa matalan kynnyksen tukea
romanssihuijauksen kokeneille, tekijöille ja heidän läheisilleen valtakunnallisesti.


Rahat pelissä: Taloudellista toipumista edistävää neuvontaa rahapelihaittoja kokeneille

Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteisessä hankkeessa kehitetään rahapelihaittoja kokeneille ja kohtaaville henkilöille taloudellista toipumista edistävää neuvontaa, tietoa ja tukea.


Kansainväliset hankkeet

Sosped-säätiössä tehdään yhteistyötä myös kansainvälisesti. Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme!


Päättynyt hanketoiminta

Mediatoimintaa kaikille -projekti

Mediatoimintaa kaikille -projektissa mallinnettiin ja esiteltiin haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille suunnattua mediatoimintaa. Projektissa tuotettiin yhdessä osallistujien kanssa inklusiivista mediatoimintaa kuvaava opas, 20 jakson podcast-sarja sekä Mediatoimintaa kaikille -seminaari. Kaikki materiaalit löydät projektin verkkosivuilta.


Feeniks-hanke

Mentorivetoista toimintaa keski-ikäisille miehille, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota työelämästä esimerkiksi puutteellisten digitaitojen, ulkoistamisen tai konkurssin vuoksi. Hankkeessa koulutettiin mentoreita harraste- ja työyhteisöihin edistämään työssäoppimista.


Vigor-hanke

Hankkeessa edistettiin ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Ulkomaalaistaustaiseen kohderyhmäämme kuuluivat arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmien edustajia.

Hankkeen aikana:


Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke

Hankkeessa kehitettiin rahapelaajille ja läheisille tarjottua kunnallista tukea ja hoitoa sekä edistettiin rahapelijärjestelmän vastuullisuutta.

Hankkeessa kokemusasiantuntijat ja vertaiset kutsuttiin mukaan mahdollisimman tasavertaisiksi palveluiden yhteiskehittäjiksi ammattilaisten rinnalle kolmella pilottipaikkakunnalla. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin monia eri tapoja, joiden avulla kokemusasiantuntijoiden ja muiden rahapeliongelmaa kokeneiden oli mahdollista osallistua rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen.

Kolmessa yhteiskehittämisryhmässä kehitettiin hoitoon hakeutumisen helpottumista sekä hoidon sisältöä monilla tavoilla. Lisäksi kokeiltiin useampia palveluita, jotka yhdistivät vertaisuutta ja ammatillisuutta. Kokemusasiantuntijat osallistuivat rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen myös monin tavoin.