Hyppää sisältöön

Tietoa toiminnasta

Sosped-säätiön toiminta edistää yksilön hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä tarjoamalla monipuolisia (ja maksuttomia) matalan kynnyksen palveluja eri syistä haasteellisessa elämäntilanteessa oleville henkilöille. Toiminnalliset riippuvuudet, sekä mielenterveyden ja osallisuuden erilaiset haasteet ovat toimintamme keskiössä. Vertaisuus ja kokemustieto ovat osa kaikkea toimintaamme. Alla kerromme lisää toiminnastamme.

Sosped-säätiön alainen toiminta

Pelirajaton

Vertaistukea ja tietoa rahapelaajille ja läheisille. Toiminta on valtakunnallista, ja suunnattu pelaajille sekä läheisille. 

Pelirajaton tarjoaa monipuolisia vertaisuuteen pohjautuvia palveluita rahapelaajille sekä pelaajien läheisille:

  • vertaisryhmät
  • nettivertaistuki, kuten Pelirajaton-chat ja verkkoryhmät
  • vertaispuhelin
  • voimavarakurssit
  • tuetut lomat
  • koulutukset ja tilaisuudet

Lisäksi Pelirajaton kouluttaa kokemusasiantuntijoita, toipuneita rahapelaajia ja pelaajien läheisiä. Kokemusasiantuntijan voi tilata puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin.


Kulttuuripajat

Toiminnallista vertaistukea nuorille aikuisille, joilla on jonkinlainen mielenterveyden haaste. Sospedin kulttuuripajoja on Helsingissä, Mikkelissä, Tampereella, Lohjalla, Kajaanissa, Turussa ja Vantaalla. Toiminta on suunnattu 18-35 -vuotiaille.

Lue lisää kulttuuripajatoiminnasta.

Sospedin kulttuuripajat:

Katso kulttuuripajojen yhteystiedot.


Digipelirajaton

Tietoa, vertaisuutta ja tukea ongelmallisesta digipelaamisesta. Toiminta on valtakunnallista, ja suunnattu 18–29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat vähentää/lopettaa digipelaamisen tai uutta tekemistä pelaamisen rinnalle.


Somerajaton

Somerajaton tuottaa tietoa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä, kehittää tukimuotoja ongelmalliseen somen käyttöön ja tukee nuorten aikuisten kanssa toimivia ammattilaisia somen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 


Mieletöntä valoa

Mieletöntä valoa -hanke tarjoaa media- ja kulttuurialan mahdollisuuksia nuorille aikuisille, jotka ovat haastavassa elämäntilanteessa esim. opintojen, työllistymisen tai mielenterveyden suhteen. Toimintaa on Helsingissä, ja se on suunnattu 18-35-vuotiaille.

Vertaistuottajakurssin jälkeen osallistujat jakautuvat mediatiimeihin, joissa tuotetaan jokin valmis tuotos. Tiimit kokoontuvat kuuden viikon ajan.

Mediatiimit: radio, video, some, lehti, kuva, podcast, blogi, tapahtumat


Nettideittiturva-hanke

Nettideittiturva-hankkeessa (STEA 2023-2025) kehitetään matalan kynnyksen kohtaavaa tukea romanssihuijausten kokijoille (uhreille) ja tekijöille uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Valtakunnallinen hanke on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteinen kehittämishanke.

Hankkeen tukipalvelut sisältävät mm. ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä, tukea puhelimitse ja verkossa sekä romanssihuijauksia ennaltaehkäisevää materiaalia ilmiön tunnistamiseksi ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi tuotamme tietoa sekä koulutuksia romanssihuijauksista ja nettideittailun turvallisuudesta sosiaali- ja terveysalan ja velkaneuvonnan ammattilaisille sekä muille näitä kohderyhmiä kohtaaville ammattilaisille. Hankkeessa tullaan hyödyntämään kokemusasiantuntijuutta osana ilmiöstä viestimiseen.


Rahat pelissä-hanke

Rahat pelissä -hankkeessa (2023–2025) kehitetään rahapelihaittoja kokeneille ja kohtaaville henkilöille taloudellista toipumista edistävää neuvontaa, tietoa ja tukea. Valtakunnallinen hanke on Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteinen kehittämishanke ja se toteutetaan STEAn rahoituksella.

Hankkeessa kehitetään uudenlaista välineistöä ja menetelmiä taloudellisten haittojen tai niiden riskin varhaiseen tunnistamiseen.

Rahapelaamisen heikentävän taloudellisen toimintakyvyn tukemiseen tuotetaan tietoa rahapelihaittoja kokeneiden (rahapelaajien ja läheisten) taloudellisen toipumisen esteistä ja edellytyksistä sekä vahvistetaan raha-asioiden käsittelyyn liittyvää osaamista yhteistyötä verkostoissa sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa.


Päättynyt toiminta

Mediatoimintaa kaikille -projekti

Mediatoimintaa kaikille -projektissa mallinnettiin ja esiteltiin haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille suunnattua mediatoimintaa. Projektissa tuotettiin yhdessä osallistujien kanssa inklusiivista mediatoimintaa kuvaava opas, 20 jakson podcast-sarja sekä Mediatoimintaa kaikille -seminaari. Kaikki materiaalit löydät projektin verkkosivuilta.


Feeniks-hanke

Mentorivetoista toimintaa keski-ikäisille miehille, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota työelämästä esimerkiksi puutteellisten digitaitojen, ulkoistamisen tai konkurssin vuoksi. Hankkeessa koulutettiin mentoreita harraste- ja työyhteisöihin edistämään työssäoppimista.


Vigor-hanke

Hankkeessa edistettiin ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Ulkomaalaistaustaiseen kohderyhmäämme kuuluivat arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmien edustajia.

Hankkeen aikana:


Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke

Hankkeessa kehitettiin rahapelaajille ja läheisille tarjottua kunnallista tukea ja hoitoa sekä edistettiin rahapelijärjestelmän vastuullisuutta.

Hankkeessa kokemusasiantuntijat ja vertaiset kutsuttiin mukaan mahdollisimman tasavertaisiksi palveluiden yhteiskehittäjiksi ammattilaisten rinnalle kolmella pilottipaikkakunnalla. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin monia eri tapoja, joiden avulla kokemusasiantuntijoiden ja muiden rahapeliongelmaa kokeneiden oli mahdollista osallistua rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen.

Kolmessa yhteiskehittämisryhmässä kehitettiin hoitoon hakeutumisen helpottumista sekä hoidon sisältöä monilla tavoilla. Lisäksi kokeiltiin useampia palveluita, jotka yhdistivät vertaisuutta ja ammatillisuutta. Kokemusasiantuntijat osallistuivat rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen myös monin tavoin.


Kansainväliset hankkeet

Sosped-säätiössä tehdään yhteistyötä myös kansainvälisesti. Tutustu ajankohtaisiin hankkeisiimme!