Hyppää sisältöön

Vertaisuus

Vertaisuus ja vertaistuki Sospedin toiminnassa

Vertaisuus on sitä, että ymmärtää toista oman samankaltaisen kokemuksen kautta, ja on siten vertainen.

Vertaistuki on samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea ja auttamista; kokemustiedon jakamista. Siinä luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus ovat tärkeitä. Vertaistuen pohja on elämänviisaus. Muiden tarinoilla ja kokemuksilla on erityistä merkitystä vaikeissa elämäntilanteissa. Vertaistuki ehkäisee syrjäytymistä.

Sosped-säätiö kehittää vertaisuutta. Vertaistoimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta on yleishyödyllistä, eikä tuota millekään taholle taloudellista hyötyä.

Kaikki Sospedin toiminta pohjautuu tavalla tai toisella vertaisuuteen ja kokemustietoon. Toiminnassamme vertaisuutta mahdollistavilla vapaaehtoistoimijoilla on kuitenkin paljon erilaisia rooleja ja nimikkeitä, kuten vertaisohjaaja, vertaistuottaja, vertaisvalmentaja, vertaismentori.

Alla kerromme lyhyesti vertaisuuden eri rooleista toiminnassamme.

Vertaisuus Pelirajaton-toiminnassa

Pelirajaton-vertaisohjaajat ovat ohjaajakoulutuksen käyneitä vapaaehtoisia maallikkoauttajia, jotka osallistuvat säännölliseen työnohjaukseen. Heillä on omakohtainen kokemus ongelmapelaamisesta tai läheisenä elämisestä. Heidän toimintansa perustuu ajatukseen, että jokaisessa ihmisessä piilee voimavaroja ja kykyjä auttaa kanssaihmisiä elämän vaikeuksissa.

Vertaistuki toteutuu ohjatuissa ryhmissä. Kyse on vapaaehtoisten ohjaajien omaan kokemukseen ja ohjaajakoulutuksessa saatuihin valmiuksiin perustuvasta maallikkoauttamisesta. Mukaan tuleminen on henkilön oma valinta. Vapaaehtoisuus merkitsee sitä, että ryhmässä ei pakoteta ketään mihinkään, mihin ryhmäläinen ei itse suostu ja mikä ei sillä hetkellä tunnu hänestä mahdolliselta.

Ryhmän ohjaaja näkee oman tarinansa saman kokoisena kuin toisten kokemukset, ei oikeana tai vääränä, isompana tai pienempänä. Ryhmän toiminnasta saadut kokemukset, ihmisten kuunteleminen ja osallisuus vuorovaikutukseen ovat ohjaajan henkilökohtaisen kasvun lähteenä ja tukena.

Eettisesti hyvässä pelaajien ja läheisten vertaistoiminnassa toteutuvat seuraavat periaatteet:
1. Ihmisarvon kunnioittaminen ja tasa-arvo
2. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri
3. Vapaaehtoisuuden arvostaminen
4. Ihmisen aito kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus
5. Kokemustiedon, tunteiden ja vertaistuen voimiin luottaminen

Kulttuuripajatoiminnan ytimessä on ohjattu toiminnallinen vertaistuki

Kulttuuripajamalli perustuu kuntoutuskäsitykseen, jossa keskitytään sairauden sijaan ihmisen voimavaroihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Siinä korostuu puheen sijaan toiminnallisuus, yhteisöllisyyden ja vertaisuuden keinoin. Ohjatussa toiminnallisessa vertaistuessa koulutetaan vapaaehtoisia erityisryhmiä ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä, keskittyen ryhmäläisten voimavaralähtöisiin, mielekkään toiminnan kohteisiin ja vahvuuksiin. Vertaistukimalli pyrkii myös poistamaan yksinäisyyttä ja käynnistämään uudelleen oppimisen kuntouttavia vaikutuksia.

Kulttuuripajoilla koulutetaan täysi-ikäisiä vertaisohjaajia ohjaamaan toiminnallisia vertaisryhmiä 18-35 -vuotiaille mielenterveyskuntoutujille kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä vertaisohjaajakoulutuksissa. Toiminnan tavoitteena on löytää luovan ryhmätoiminnan myötä luontevia välineitä elämäntilanteen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen, sekä toimintakyvyn parantamiseen. Ryhmien sisällöt suunnitellaan yhdessä vertaisohjaajien ja kävijöiden kiinnostuksen mukaan. Teemoja ovat esimerkiksi musiikki, kuvataide, teatteri, retket, tapahtumat, ruoanlaitto ja liikunta. Tärkeintä on luovuutta tukeva, avoin ja turvallinen ilmapiiri. Kaikki ryhmät perustuvat ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Henkilökunta on ryhmien taustatukena, mutta valtaosan ryhmien ohjaamisesta tekevät vertaisohjaajat.

Vertaisuus Mieletöntä valoa -toiminnassa

Mielettömän valon vertaistuottajat tukevat ja ohjaavat toisiaan erilaisissa mediatuotannoissa. Tiimien toiminta on avointa eri taustoista tuleville. Olennaista on tasa-arvoisuus, yhteiset kiinnostuksen kohteet, halu tehdä mediaa ja kulttuuria oppien samalla yhdessä uusia taitoja.

Vertaistoiminta Digipelirajaton-toiminnassa

Vertaistoiminta on ammatillisesti tuettua keskustelua ja yhdessä tekemistä pienryhmissä. Toiminnassa keskeinen rooli on koulutetuilla vertaisvalmentajilla. Vertaisvalmentajat ovat entisiä tai nykyisiä peliharrastajia, joilla on omakohtaista kokemusta ongelmallisesta digipelaamisesta.

Tällä hetkellä vertaisvalmentajamme osallistuvat muun muassa vertaistapaamisten järjestämiseen ja Discord-kanavamme ylläpitoon. 

Vertaistoiminta Somerajaton-toiminnassa

Koulutetut vertaisohjaajat ohjaavat muita Digilomalla ja järjestävät innostavia miittejä toisten somen käyttöä pohtivien nuorten aikuisten kanssa.

Livemiitit ovat somen käyttöään pohtivien nuorten aikuisten vertaistapaamisia. Miitissä käsitellään aina yhtä ongelmallisen somen käytön teemaa koulutetun vertaisohjaajan johdolla. Lisäksi jokaiseen tapaamiseen kuuluu harrastekokeilu, kulttuurivierailu tai muu aktiviteetti, joka kannustaa yhdessä tekemiseen tai kokemiseen ilman digitaalisia laitteita.

Vertaisuus Nettideittiturvan toiminnassa

Nettideittiturvan vertaisryhmät perustuvat Maria Akatemian itsetuntemustyöskentely- kasvuryhmämalliin ja Sosped-säätiön vertaisryhmätyöskentelymalliin. Ryhmissä käsitellään ammattilaisohjaajien kanssa itsetuntemustaitoja, tunnetaitoja, tutkitaan ja tunnistetaan voimavaroja sekä omia rajoja. Ryhmätapaamisissa jokainen osallistuja pääsee käsittelemään omaa romanssihuijauskokemustaan sekä siitä toipumista.