Hyppää sisältöön

Bet Your Life -hanke vie tietoa rahapelihaitoista Kyprokselle

Kokemusasiantuntijuus, Pelirajaton, Rahapelit

Suomessa rahapelihaitoista tiedetään kohtalaisen paljon ja rahapelihaitoista kärsiville on tarjolla erilaisia tukivaihtoehtoja, kuten Sospedin Pelirajaton-toiminta. Monessa muussa maassa tilanne on hyvin toisenlainen. Sosped ja YEU Kypros aloittivat vuoden alussa yhteisen Bet Your Life -hankkeen, jonka tarkoituksena on vaihtaa osaamista ja hyviä käytäntöjä liittyen rahapelihaittatyöhön, vertaistukeen, kokemusasiantuntijuuteen ja nuorisotyöhön.

YEU Cyprus on yksi Kyproksen suurimmista nuorisojärjestöistä. Heillä on yli 1000 jäsentä ja usean vuoden kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä. YEU Cyprus haluaa lisätä tietoisuutta rahapelihaitoista Kyproksella ja saada osaamista ja työvälineitä ongelmallisesti rahapelaavien nuorten ja heidän läheistensä tukemiseen.

-Kyproksella valmistaudutaan parhaillaan ison kasinon avaamiseen. Maassa toteutettiin ensimmäistä kertaa rahapelihaittoja selvittävä väestökysely, jonka tulokset antavat aihetta huolestua – luvut olivat osittain jopa korkeampia kuin vastaavissa kyselyissä Suomessa. Rahapelihaittojen ehkäisemiseksi on tehty Kyproksella erillinen strategia, jossa on erikseen nostettu esiin lapset ja nuoret. Rahapelihaittatyötä ei ole aikaisemmin juurikaan tehty, joten hyviä käytäntöjä ja kumppaneita lähdettiin etsimään muualta Euroopasta. Tiedolle on tarvetta etenkin rahapeliongelman tunnistamisesta. Pelirajaton osoittautui hyväksi yhteistyökumppaniksi, jolla on vahvaa näyttöä onnistuneesta pelihaittatyöstä, kertoo Sosped-säätiön toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki.

Keväällä järjestetyssä ensimmäisessä tapaamisessa Kyproksella keskusteltiin suomalaisen ja kyproslaisen rahapelikulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä. Molemmissa maissa rahapelaaminen on sallittua vain täysi-ikäisille. Ikärajojen valvonnassa on Kyproksella samankaltaisia haasteita kuin Suomessa. Yhtenäistä on myös se, miten rahapelaaminen näkyy katukuvassa – pelikoneet ja vedonlyöntipaikat ovat molemmissa maissa hyvin näkyvillä. Kyproksella ei kuitenkaan ole lainkaan hajasijoitettuja pelikoneita, kuten Suomessa. Myöskään velkaantuminen ei ole Kyproksella samanlainen ongelma kuin Suomessa. Tähän saattaa vaikuttaa osaltaan se, että Suomessa rahapelejä pelataan paljon netissä.

-Samoin kuin Suomessa, myös Kyproksella vallitsee vahvasti positiivinen rahapelaamisen kulttuuri. Rahapelaaminen on sosiaalista, koska paikalliset pelipaikat ovat samalla myös suosittuja ajanviettopaikkoja. Vanhemmat opettavat lapset pelaamaan – erityisesti isät poikia. Kyproksella ollaankin huolissaan etenkin nuorten miesten rahapelaamisesta, kertoo Pelirajaton-suunnittelija Jouni Saarelainen.

Sospedin Pelirajaton-toiminnassa pelaajille ja läheisille tarjotaan monipuolista vertaistukea.

-Kyproksella vertaistuki on suhteellisen vieras asia – ihan yleiselläkin tasolla. Kyproksella ongelmat on totuttu hoitamaan perhepiirissä, joten uuden äärellä ollaan. Me pystymme jakamaan tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta, vertaistuen hyödyntämisestä yhtenä tukimuotona sekä kokemusasiantuntijuudesta, jatkaa Saarelainen, joka vastaa Sosped-säätiön päässä projektiin kuuluvista koulutussisällöistä.

Kokemusasiantuntijuus on hankkeessa hyvin keskeisessä roolissa. Kyproksella järjestettävissä tapaamisissa ja koulutuksissa on mukana myös Pelirajaton-kokemusasiantuntijoita.

Pelirajaton-kokemusasiantuntijat Jenna Mäkelä ja Joni Siponen olivat mukana järjestämässä koulutusta Kyproksella.

-Tiedonvaihto on vastavuoroista, sillä YEUF Kyproksella on paljon kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, sekä mielenkiintoisia toimintamalleja, joita voimme mahdollisesti hyödyntää myös omassa toiminnassamme. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyöstä syntyviä uusia ideoita, päättää Rajamäki.