Hyppää sisältöön

Kokemustietoa pitää kuunnella kehitettäessä rahapelijärjestelmän vastuullisuutta

Ajankohtaista, Kannanotto, Kokemusasiantuntijuus, Rahapelit

Rahapelaamisen ongelmat ovat olleet pitkään suuren yleisön keskuudessa vähän tiedetty ja puhuttu aihe. Näin siitä huolimatta, että Suomessa on erittäin laaja pelitarjonta, pelaamme rahapelejä eniten koko Euroopassa ja erilaiset rahapelihaitat vaikuttavat lähes miljoonan suomalaisen elämään. Aiheen ympärillä on paljon vaikenemista ja hiljaisuutta, jota rahapelihaittatyötä tekevät järjestöt ovat parhaansa mukaan rikkoneet. Viimeisen puolen vuoden ajan hiljaisuus aiheen ympärillä on alkanut hälvetä laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa – tähän tarvittiin joukko rohkeita ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan ja näkemyksistään julkisuudessa.   

Sosped-säätiö on yksi Suomen vanhimmista rahapelihaittatoimijoista. Sospedissa tunnistettiin rahapelihaitat ensimmäisenä Suomessa 90-luvulla, kun järjestämämme toiminnan puitteissa rohkaistuttiin kertomaan omakohtaisia kokemuksia rahapeliongelmista. Tuon kokemustiedon pohjalta lähdimme rakentamaan monipuolista vertaisuuteen perustuvaa tukea sekä pelaajille että pelaajien läheisille. 2012 käynnistyi Pelirajaton-vertaistoiminta ja 2014 käynnistyi myös julkisia esiintymisiä, vertaiskouluttamista sekä palveluiden kehittämistä sisältävä kokemusasiantuntijatoiminta.  

Kokemuksen ääni kuuluville yhteiskunnassa 

Kokemusasiantuntijuus on erottamaton osa niin Pelirajaton-toiminnan kuin koko Sospedin asiantuntijuutta. Yksi keskeinen tehtävämme on nostaa kokemuksen ääntä kuuluville yhteiskunnassa ja turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan. Haluamme vahvistaa niitä ääniä, joita ei muuten kuultaisi. Näihin ajatuksiin pohjaa myös keväällä 2018 käynnistynyt Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin-hanke, jossa pyritään edistämään ja kehittämään rahapeliongelman itse kokeneiden kokemusasiantuntijoiden ja heidän läheistensä kehittämis-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia niin kunnallisen hoidon laadun parantamisen kuin myös suomalaisen rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämisen osalta. 

Kolikon toinen puoli näkyville – loppu positiivisen pelaamisen kulttuuriin  

Joulukuussa 2018 OOR-hanke kutsui koolle joukon Pelirajaton-kokemusasiantuntijoita osallistumaan yhteiseen kehittämisviikonloppuun, jonka tarkoituksena oli ideoida kokemusasiantuntijavetoista vaikuttamistoimintaa. Selvitimme asiasta innostuneilta kokemusasiantuntijoiltamme, mihin asioihin he haluaisivat eniten pyrkiä vaikuttamaan ja tuomaan muutosta. Kokemusasiantuntijoille tärkeintä oli tehdä muutos suomalaiseen positiivisen pelaamisen kulttuuriin: Kertoa oman kokemuksen kautta rohkeasti rahapelihaitoista. Rikkoa tabuja ja kyseenalaistaa. Syntyi Pelikoneet kauPOISta! -kampanja ja kansalaisaloite, jonka tavoitteena on poistaa pelikoneet kaupoista, huoltoasemilta, kioskeista ja ravintoloista.  

OOR-hankkeen vetäjä Markus Sjöholm ja Sospedin viestintä avustivat kampanjan käynnistämisessä: suunniteltiin visuaalinen ilme, tehtiin nettisivut ja sosiaalisen median kanavat, joiden kautta kokemusasiantuntijoiden ääni saataisiin parhaiten kuuluville. Alusta asti oli selvää, että kampanjan tavoitteena on kokemusasiantuntijoiden esiin nostaminen ja keskustelun synnyttäminen heidän pysäyttävien omakohtaisten kokemustensa kautta. Kokemusasiantuntijat tekivät kampanjasta itsensä näköisen ja kuuloisen. Sospedin rooli on mahdollistaa ja tukea taustalla, ylläpitää viestintäkanavia ja toteuttaa markkinointia pienen OOR-hankkeelta tulevan rahasumman turvin.  

Olemme kouluttaneet kokemusasiantuntijoita ja hyödyntäneet kokemustarinoita viestinnässämme jo pidemmän aikaa. Tiedämme, että kokemuksen ääni kuuluu ja kuullaan, että sillä on valtava voima synnyttää muutosta. Tiedämme myös, että kouluttamamme kokemusasiantuntijat ovat taitavia hyödyntämään omaa kokemustaan toisten tukemisessa ja vaikuttamistyössä. Tästä huolimatta olemme olleet valtavan vaikuttuneita kampanjassa mukana olevien kokemusasiantuntijoiden rohkeudesta kertoa omaa tarinaansa julkisuudessa, sekä rikkoa hiljaisuutta ja tabuja rahapeliongelmista. Väitämme, että vastaavaa yhteiskunnallista keskustelua ei oltaisi saatu aikaiseksi ilman kokemusasiantuntijoiden valtavaa (vapaaehtois)työpanosta. Kokemustarinat kiinnittävät ihmisten huomion ja saavat ymmärtämään rahapeliongelman vaikutuksia. Kampanja on synnyttänyt yhteiskunnallista keskustelua yli odotusten. Tästä kunnia kuuluu vain ja ainoastaan rohkeille kokemusasiantuntijoillemme.  

Peräänkuulutamme rakentavaa ja läpinäkyvää keskustelua 

Pelikoneet kauPOISta! -keskustelua on käyty kiivaasti etenkin Twitterissä, joka on ollut kokemusasiantuntijoille tärkeä väylä saada äänensä kuuluviin esim. päättäjien keskuudessa. Toivomme, että rahapelijärjestelmän tulevaisuudesta päättävät toimijat kuulevat nyt kokemusasiantuntijoidemme äänen ja ottavat heidät mukaan rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämiseen. Kampanjan kautta tarinansa on kertonut muutama rohkea pelaaja ja läheinen – samankaltaisia kokemuksia on kuitenkin tuhansia.  

Kokemusasiantuntijamme ovat kokeneita vertaistukijoita ja saaneet koulutusta tehtäväänsä. He ymmärtävät rahapeliongelman syitä ja seurauksia ja osaavat oman kokemuksensa kautta tarjota toiselle vertaiselle tukea tai ammattilaiselle ymmärrystä. Kokemustieto on henkilökohtaista, omista lähtökohdista syntynyttä näkemyksellistä tietoa. Kokemusasiantuntijat edustavat itseään ja omaa kokemustaan, mutta toimiessaan Sospedin/Pelirajaton-toiminnan kokemusasiantuntijoina he myös sitoutuvat toimintamme periaatteisiin ja arvoihin, joista keskeisiä ovat mm. rakentava ja vastavuoroinen vuorovaikutus, luotettavuus ja arvostava kohtaaminen. 

Twitter on oivallinen foorumi herättää keskustelua suomalaisesta rahapelijärjestelmästä vastaavien ihmisten keskuudessa. Organisaationa peräänkuulutamme rakentavaa vuorovaikutusta, arvostavaa kohtaamista ja läpinäkyvyyttä myös Twitterin kaltaisissa viestintäkanavissa. Aitoa asiantuntijuutta on se, että ilmaisee asiansa rakentavasti ja faktoihin pohjautuen, sekä kuuntelee ja kohtaa keskustelukumppanin arvostavasti. Syyllistävä, henkilökohtaisuuksiin menevä ja asiaton vuorovaikutus ei kuulu minkäänlaisen asiantuntijan retoriikkaan. Näin käyttäytyvä henkilö menettää meidän, ja varmasti myös keskustelukumppaninsa silmissä, asiantuntijan roolin ja pahimmassa tapauksessa luottamuksen.   

Rahapelihaittajärjestöt kokemusasiantuntijoiden tukena 

Me rahapelihaittajärjestöt teemme yhteistyötä ja puhallamme yhteen hiileen, koska yhdessä olemme vahvempia. Verkostona toimiessamme olemme yhdistelmä tutkimusta, ehkäisyä ja korjaavaa työtä tekeviä tahoja. Muodostamme yhdessä Puhutaan rahapelaamisesta -verkoston, jonka kautta edistämme rahapeleistä käytävää keskustelua ja teemme ilmiötä näkyväksi. Verkostoon kuuluvat lisäksemme THL, Ehyt ry, Peluuri, Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Peliklinikka ja Pelituki. Kokemusasiantuntijoiden äänen esiin nostaminen on jokaisen rahapelihaittatoimijan agendalla, joten Pelikoneet kauPOISta! -kampanja on otettu vastaan erittäin innostuneesti. Jokainen verkostoon kuuluva toimija on osoittanut tukensa kampanjalle.  

Sosped-säätiön toiminta tukeutuu vahvasti koulutettuihin vapaaehtoisiin – vertaisohjaajiin ja kokemusasiantuntijoihin. Pelkästään Pelirajaton-toiminnassa on mukana yli 100 toipunutta pelaajaa ja pelaajan läheistä, joilla jokaisella on oma tarinansa kerrottavana. Säätiönä haluamme tehdä parhaamme, jotta jokainen heistä pääsisi oman kokemuksensa kautta tukemaan ja auttamaan muita. Säätiönä haluamme myös edistää sitä, että ongelmapelaamisesta toipuneiden ääntä ja näkemyksiä saadaan vahvistettua hoitopalveluiden kehittämisessä, päätöksenteossa sekä rahapelijärjestelmän vastuullisuuden kehittämisessä. Siksi Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke ja Pelikoneet kauPOISta! -kampanja.  


Lassi Rajamäki | toiminnanjohtaja | Sosped-säätiö | @LassiRajamaki