Hyppää sisältöön

Julkaisut ja materiaalit

Sosped-säätiön julkaisut

Sospedin julkaisuissa ja materiaaleissa jaamme toimintamme kautta syntynyttä asiantuntija- ja kokemustietoa eteenpäin muiden hyödynnettäväksi. Kaikki julkaisumme ovat maksuttomia.

Sosped-säätiön toimintakertomus 2023

Digipelirajaton-julkaisusarja

Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Tutkimuskatsaus, osa 1.

Digipelirajaton on julkaissut kaksiosaisen tutkimuskatsauksen, joka kartoittaa viihtellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä sekä hoito- ja tukimuotoja ongelmalliseen digipelaamiseen kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Osa I: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin. Soila Kuuluvainen ja Terhi Mustonen

Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen? Tutkimuskatsaus, osa 2.

Osa II: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?
Tuukka Niemi


Erasmus-hankkeiden julkaisut

Volunteer & GO! (Vol’Go):

Sosiaalinen media, ongelmallinen sosiaalisen median käyttö ja someriippuvuus, Tutkimuskatsaus

Tutkimuskatsaus kartoittaa hallitun ja ongelmallisen sosiaalisen median käytön ilmiöitä ja someriippuvuuden mahdollisia hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan ongelmallisen sosiaalisen median käytön syitä ja seurauksia. Tutkimuskatsaus on tuotettu osana Somerajaton-toimintaa.

Tanne, N., Radwan, R., Korhonen, H. & Mustonen, T. 2020. 

Kulttuuripajatoiminta -prosessikuvaus

Kulttuuripajojen prosessikuvaukset tuovat esille tyypillisimpien toimintaan osallistuvien elämään ja syrjäytymiseen liittyviä kokemuksia, viiden eri puolilla Suomea sijaitsevan kulttuuripajan näkökulmasta. Kuvauksia varten kulttuuripajojen työntekijät ovat haastatelleet useaa toimintaan osallistuvaa nuorta.

Marko Haimilahti, Jouni Kananen, Shaka Kampara, Heini Laitinen, Katja Luukkonen, Sari Mäkitalo-Tulokas, Eija Oksanen, Niina Piirainen, Anna Purola, Markojuhani Rautavaara, Liisa Sippola, Virpi Stenlund, Jouni Tyni, Samuel Uotila, Jaana Vanhala (2020) Kulttuuripajatoiminta.

Minun kulttuuripajani -artikkelikirja

Artikkelikirja sisältää tarinoita toivosta, kohtaamisesta ja mielenterveydestä.

Markus Raivio, Jouko Raivio, Anna Purola, Miikka Vuorinen ja Rauni Koikkalainen (2016) Minun Kulttuuripajani. Artikkelikirja.

Pelissä elämä – tositarinoita rahapelaamisesta

Jari Hartikainen, Oona Heinänen, Minna-Maria Kaukonen, Heini Laitinen, Jouni Saarelainen (toim.) (2021) Pelissä Elämä – tositarinoita rahapelaamisesta. Julkaisu. Sosped-säätiön Pelirajaton-toiminta.

900 000 suomalaista – tositarinoita rahapelaamisesta

Jari Hartikainen, Jouni Saarelainen, Pirita Tiusanen & Emma Sjölund (toim.) (2014) 900 000 suomalaista – 9 tarinaa rahapelaamisesta. Julkaisu. Sosiaalipedagogiikan säätiö.

Opinnäytetyöt Sosped-säätiön alaisesta toiminnasta

”Kipinä jäi!” – draamatyöpaja Kainuun Kulttuuripaja Marilynin nuorille mielenterveyskuntoutujille

Ballini, Anne (2019)

Tämän tuotteistetun opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Sosped-säätiön alaisen Kainuun Kulttuuripaja Marilynin nuorten mielenterveyskuntoutujien kanssa toteutettava draamatyöpaja. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää nuorten mielenterveyskuntoutujien mielenterveyttä luovien auttamismenetelmien keinoin. 

Lue koko opinnäytetyö täältä


Mahdollisuuksien Marilyn – Ohjatun toiminnallisen vertaistuen vaikutus mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn. Opinnäytetyö.

Sirkku Haapalainen ja Jaana Vanhala (2016).

Toimintakyvyllä on olennainen vaikutus mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisprosessiin. Ohjatulla toiminnallisella vertaistuella voidaan tukea mielenterveyskuntoutujaa yksilön omista lähtökohdista. Monialainen työskentely vaatii eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Nuorten Kult-tuuripajan ohjattu toiminnallinen vertaistuki on vahvuuslähtöinen toimintamalli. Mallissa ei keskitytä sairaudesta kuntoutumiseen. Vertaisuus löytyy mielenterveyskuntoutujien omista mielenkiinnonkohteista ja halusta toimia yhdessä.   

Julkaisuarkisto
  • Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation. In english. 
  • Tiivistelmä suomeksi: Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation.
  • Anna Railio (2013) Moniäänirock musafestari 2013 – Ohjeita seuraaville musiikkitapahtuman järjestäjille. Opinnäytetyö. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu / Liiketalouden koulutusohjelma.  
  • Kulttuuripaja Lohjan kävijöiden palaute (2013) Kulttuuripaja Lohja palaute 2013
  • Kukka Hammaström (2013) Pelirajat’on-hankkeen vertaisryhmille suunnattu kysely. Selvitysraportti.
  • Raivio, Markus (2012) Nuoret sankarit – mielenterveys ja toiminnallinen vertaistuki. Pamfletti. Sosiaalipedagogiikan säätiö.
  • Raivio, Markus (2012) Young Heroes – Pamphlet on mental health and functional peer support. Sosped Foundation. Young Heroes by Markus Raivio in iBooks.
  • Anita Lähde, Tuula Emas (2010) Kulttuurisensitiivinen käsikirja – ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyyn. MaPe -projekti. Sosiaalipedagogiikan säätiö. 
  • Mirja Heikkilä, Jari Hartikainen (2010) Pelirajat’on -toiminta, Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen. Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti. Sosiaalipedagogiikan säätiö.
  • Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin ulkoinen arviointi (2010) Kuntoutussäätiö/Innokuntoutus. 

Materiaalit

Haluatko tilata julkaisun tai materiaaleja? Ota yhteyttä!

Heini Laitinen

Viestintäpäällikkö

050 306 9055
heini.laitinen(a)sosped.fi