Hyppää sisältöön

Gambling Free Feed

Nuoret ovat arjessaan toistuvasti alttiina rahapelitarjonnalle. Tätä altistumista tapahtuu usein läheisten ihmissuhteiden välityksellä. Käytännössä nuorten käyttämä digitaalinen ympäristö tuo heidän vaikutuspiiriinsä kanavia sekä alustoja, joissa rahapelisisältöjä esitellään ja seurataan. Nuoret eivät useinkaan ole tietoisia rahapelien haittavaikutusten todellisesta luonteesta. Tästä johtuen heillä on riski ajautua rahapelaamisen äärelle, josta voi olla heille vakavia seurauksia. Tässä hankkeessa kehitämme nuorille yhdessä heidän kanssaan tehokkaita välineitä, joilla vaikutetaan rahapeleihin kohdistuviin asenteisiin ja siten vaikutetaan rahapelihaittojen ehkäisyyn.

Jokaisessa kumppanimaassa on jonkinlaista ehkäisevää rahapelihaittatyötä. Hankkeessa yhdistämme tätä erityisosaamista, olemassa olevia menetelmiä sekä käytäntöjä ja rikastamme niitä kokeilevalla työotteella, kehittääksemme nuoria varten toimivia välineitä sekä tukimallin. Hankkeessa kehitetään ehkäisevää työtä yli sektorirajojen. Tavoitteena on tavoittaa paitsi pelaajia, myös heidän läheisiään. Monimuotoisen kumppaniverkoston, joka koostuu mm. eri koulutusmuotoja hyödyntävistä sekä nuoriso- ja vapaaehtoistyötä toteuttavista organisaatioista, yhteiskehittämisen tuloksena syntyy virtuaaliseen ympäristöön koulutus, joka tähtää nuorten rahapelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Hankkeessa kehitettävä sähköinen oppiaineisto sekä koulutus tarjoaa kohderyhmälle viimeisimmät ja tehokkaimmat tukimallit sekä tarvittavan informaation. Niiden avulla nuorten itsensä sekä heidän kanssaan työtä tekevien on helpompi ehkäistä nuorten kokemia rahapelihaittoja.

Ystävät sekä muut läheiset ovat tärkeässä asemassa, jotta tavoitamme paitsi itse pääkohderyhmän eli riskinalaiset nuoret, mutta myös ammattilaiset ja päätöksentekijät. Kaikilla heillä on oma merkittävä roolinsa tämän ehkäisevän työn kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Myös ongelmallisesti pelanneiden henkilöiden kokemusasiantuntijaverkostoa ja erityisesti heidän osaamistaan hyödynnetään hankkeessa. Tästä on saatu hyviä tuloksia aiemmassa rahapelihaittoja ehkäisevässä työssä.

Tulemme hankkeessa toteuttamaan aktiivista viestintää ja verkottumista sosiaalisessa mediassa sekä hyödyntämään olennaisia kanavia, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan. Kampanjoinnissa nostamme laajan yleisön tietoisuuteen nuorten uhkapelaamisen ilmiötä, tarjoamalla informaatiota, työkaluja ja mahdollisuutta verkostoitua. Yhdistämällä voimiamme olennaisten toimijoiden kanssa, etsimme tapoja osallistua keskusteluun myös päätöksentekijöiden kanssa.

Euroopan Unionin Erasmus+ -instrumentilla rahoittama Gambling Free Feed -hanke kestää 32 kuukautta. Hanke on käynnistynyt joulukuussa 2022 ja sitä koordinoi Sosped. Kumppaniverkostoon kuuluu myös STANDO sekä KENTHEA Kyprokselta, Pista Magica Portugalista ja FEJAR Espanjasta. Marina Yiannikouri (Head of Responsible Gaming & Social Responsibility, Cyprus Gaming + Casino Supervision Commission) on hankkeelle merkittävä liitännäisjäsen.


Gambling Free Feed

Young people experience a continuously strong exposure to gambling content. Not only through their peers and close ones, but also the developments of digitalization bring upon new channels and platforms through which gambling content is displayed and followed. Young people, often unaware of the true nature and impact of gambling, are at risk of sliding into gambling activities with more harmful consequences. With this project we are aiming to develop effective measures for creating preventive attitudes against gambling harms for young people. While gambling harm prevention work exists to some extend in each participating country, we seek to link existing expertise, methods and practices, enriching them with evidence-based approaches to develop effective models. Prevention work must be done across sectoral boundaries to reach a wider target group of at-risk gamblers and their closed ones. Through the collaboration between actors in non-formal education, training, and youth we intend to create an e-learning platform to prevent and reduce youth gambling related harms.

Similar to a web feed or news feed, which is a data format through which users are “fed” with continuously updated content, our e-learning training as the final project output has the aim to provide our target group with up-to-date and most effective models and information to prevent gambling harms amongst youth.

In order to overcome the challenge to reach our main target group, the at-risk youth, professionals and policy makers as well as peers, friends and other close ones play an important role in the prevention framework and are therefore part of the wider target group.

Based on the successful Expert by Experience model within the problem gambling recovery work, this project seeks to utilize and adapt the model towards gambling harms prevention. Different training models will be developed according to the target group and purpose. Another important approach we will take to create preventive attitudes against gambling harms for young people is regular communication and networking through social media and other relevant channels. In particular campaigning activities we aim to further raise awareness of the youth gambling phenomenon by providing information, tools and possibilities to connect. While joining forces with other important actors we also seek to contribute to the policy level dialogue.

This 32 month long Erasmus+ project with funding from the European Union has started in December 2022 and is coordinated by Sosped within a consortium of 4 more partner organizations. STANDO from Cyprus, Pista Magica from Portugal, FEJAR from Spain and KENTHEA also from Cyprus. Another important associated partner is MARINA YIANNIKOURI as Head of Responsible Gaming & Social Responsibility from Cyprus Gaming + Casino Supervision Commission