Hyppää sisältöön

mPOW – Voimauttavat yhteisöt

Erasmus+ -hanke viralliselta nimeltään: Empowering and inclusive model to create an experience of a supportive community for NEET youngsters, eli lyhemmin mPow.

”Ihmisestä tulee ihminen vain osallisuudesta inhimilliseen yhteisöön.”
Paul Natorp 1899

Tässä Erasmus-hankkeessa kehitetään ja kuvataan yhteisöllinen lähestymistapa, jonka avulla nuorisotyöntekijät voivat entistä paremmin tukea nuoria, joilla on esim. mielenterveyteen, sosiaalisiin tilanteisiin ja opiskeluun liittyviä haasteita. Lähestymistavan keskeisiä asioita ovat yhteisöllisyys, vertaistuki ja ammattilaisen rooli suhteessa nuoriin, joka mahdollistaa nuorten todellisen osallistumisen.

Hankkeen aikana kuvataan, miten voimauttava yhteisö muodostetaan, nuorten roolia tällaisessa yhteisössä sekä sitä, miten ammattilainen voi parhaiten tukea nuoria voimaantumisessa. Voimaantumista tapahtuu yhteisöissä, jossa nuori voi paitsi huilata yhteiskunnallisista paineista, mutta jossa hän voi myös tehdä itselleen merkityksellisiä asioita sekä toimia vertaistensa joukossa. Ammattilaisen rooli on kouluttaa ja ohjata nuoria omien haaveidensa toteuttamiseen sekä myönteisen ja toivorikkaan ilmapiirin ylläpitämisessä.

Konkreettisina toimenpiteinä kirjoitamme käsikirjan nuorisotyöntekijöille, jossa kuvataan yhteisön luomista ja yhteisöllistä toimintatapaa. Lisäksi käsikirjassa on tutkimustietoa eri maiden tilanteesta, hankkeessa tehdyn kyselyn tuloksia, kunkin partnerin parhaita käytäntöjä sekä Case-tarinoita nuorten tilanteista. Lisäksi hankkeessa tehdään koulutukset nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä itsereflektioon soveltuvaa materiaalia ammattilaisille. Ajatuksena on, että voimauttavan yhteisön -toimintatapaa voi tulevaisuudessa käyttää kuka tahansa toimija, joka haluaa joko luoda nuorille voimaannuttavan yhteisön tai muuttaa nykyistä toimintaansa tukemaan paremmin haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria.

mPow on kaksivuotinen (1.10.2022–30.9.2024) Erasmus+ -hanke, jossa on neljä kumppania. Sosped toimii koordinaattorina, ja muut kumppanit ovat italialainen Il Grande Carro (www.ilgrandecarro.it), portugalilainen Check-In (https://checkin.org.pt/) sekä tsekkiläinen Asociace Trigon (https://asociacetrigon.eu/).

Empowering communities

Erasmus+ project officially named “Empowering and inclusive model to create an experience of a supportive community for NEET youngsters”, acronym: mPow.

”A person becomes a human being only through participation in a human community.”
Paul Natorp 1899

This Erasmus project will develop and describe a community-based approach to help youth workers better support young people with challenges such as mental health, social situations and learning. The key elements of this approach are community, peer support and the role of the professional in relation to young people, enabling them to be truly involved.

The project will describe how to create an empowering community, the role of young people in such a community and how professionals can best support young people in their empowerment. Empowerment takes place in communities where young people can not only take a break from social pressures, but where they can also do things that are meaningful to them and engage with their peers. The role of the professional is to educate and guide young people in realising their own dreams and in maintaining a positive and hopeful atmosphere.

As concrete steps, we will write a handbook for youth workers describing how to create a community and a community-based approach. The handbook will also contain information on the situation in different countries, the results of a survey carried out during the project, best practices of each partner and case stories from young people. The project will also provide training for young people and professionals working with young people, as well as self-reflection materials for professionals. The idea is that the Empowering Community approach can be used in the future by any actor who wants to either create an empowering community for young people or change their current activities to better support young people in challenging life situations.

mPow is a two-year (1 October 2022-30 September 2024) Erasmus+ project with four partners. Sosped is the coordinator, while the other partners are Il Grande Carro from Italy (www.ilgrandecarro.it), Check-In from Portugal (https://checkin.org.pt/) and Asociace Trigon from the Czech Republic (https://asociacetrigon.eu/).