Hyppää sisältöön

Social Empowering Radio – Job Shadowing


Social Empowering Radio – Job shadowing, mahdollistaa toisilta oppimisen eurooppalaisessa nuorisotyössä

Social Empowering Radio – Job shadowing, on kolmen organisaation kansainvälinen yhteisprojekti, jossa jaetaan käytäntöjä voimauttavan radiotyöskentelyn hyödyntämisestä syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa. Projektin tavoitteina on:

  • vahvistaa työntekijöiden taitoja tukea haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia oppimalla käytäntöjä projektiin osallistuvilta toimijoilta (job shadowing)
  • kannustaa uusia osallistujia mukaan yhteisölliseen radiotyöskentelyyn ja mediatoimintaan.

Radiotyöllä vahvistetaan haastavassa asemassa olevien yhteiskuntaan osallistumista.

Syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten stigmatisaatio, eli häpeäleima omasta elämästä voi vähentyä, kun nuoret saavat äänensä kuuluviin yhteisöllisen radiotyöskentelyn avulla. Radion tekeminen voimaannuttaa, sillä kertomalla tarinansa ja tekemällä muita mediasisältöjä, osallistujat purkavat ennakkoluuloja ja monipuolistavat yhteiskunnallisia keskusteluita. Projektimainen työskentely vahvistaa työelämätaitoja ja osallistujat alkavat nähdä mahdollisuuksia, minne voisivat tulevaisuudessa suuntautua.

Projektissa on mukana kolme organisaatiota, joissa kaikissa on kokemusta radiotyöskentelyn vaikutuksista nuorten parissa: Suomi: Mieletöntä Valoa (Sosped-säätiö), Italia: Radio Stella 180 Young (Associazione 180 Amici L’Aquila), Saksa: Radio Corax (Corax ev initiative fur freies radio). Hanke on EU-rahoitteinen ja on itsenäisesti vastuussa sisällöistään.

Social Empowering Radio – Job shadowing, enables colearning in European youth work

Social Empowering Radio – Job shadowing, is an international project of three organizations. The project is founded to share practices on empowering radio work with young adults who are marginalized and in vulnerable position. The goals of the project are:

  • strengthening employees’ skills with job shadowing to support young adults in challenging life situations. Job shadowing is a procedure which enables learning by observing working methods of other operators and organisations.
  • to encourage new people to participate in working with community radio and media.

Working with radio strengthens the participation of those in challenging positions in society.

The stigmatization of young people who are marginalized can be reduced by working in community radio where young people make their voices heard. Participating in radio work empowers by sharing stories and making other media content to dispel prejudices and diversify social debates. Project-like work strengthens working life skills and participants begin to see opportunities where they could head in the future.

The project involves three organizations, all with experience of radio work with young people: Finland: Epic Light (Sosped Foundation), Italy: Radio Stella 180 Young (Associazione 180 Amici L’Aquila), Germany: Radio Corax (Corax ev initiative fur Freies radio). The project is EU-funded and is independently responsible for its content.